Finance Fridays with Capt. Christopher Cervantes

May financial goals ba kayo? Basahin ang mga payo ni Capt. Cervantes kung paano makamit ang mga pangarap mo, kabaro!

Share this post

Photo by Hadis Malekie on Unsplash

Sa dami ng mga competition ng mga Pilipino sa seafaring industry, bakit patuloy pa rin tayong tinatangkilik bilang isa sa pangunahing supplier ng mga marino?  Sa kabila ng ating abilidad na makipag usap sa lingguwahing English, naririyan ang ating abilidad na aralin mismo ang wika ng banyagang kasama natin sa barko.  Maraming marinong Pilipino ang mga mahuhusay magsalita sa wikang Griyego, Espanyol, Hapon, o maging Koryano.   Ngunit bukod sa kakayahan nating mag adjust sa lingguwahe, isang pangunahing katangiang maipagmamalaki nating mga marinong Pilipino ay ang pagiging likas nating masipag at pagtitiyaga.

Natatandaan ko noong ako ay nagbabarko pa, tuwang-tuwa palagi ang mga senior officers namin, dahil sa tuwing may iuutos sila, kadalasan ang sagot ng mga Pinoy “we did that already Sir!”   Ang tawag namin dyan ay “matik na yan!” na ibig sabihin ay hindi na kailangan pang iutos.  Pag nakita ng mga Pinoy na may kailangang gawin, gagawin nya na yan ng hindi na nag hihintay pa ng command.  Iyan ang pangunahing katangian natin na talaga naman hinahangaan sa atin.  Kaya isang palaisipan ang palagiang nasa sa isip ko, kung nagagawa ng mga marinong maging matagumpay sa trabaho, bakit nagiging balakid sa kanila ang pag yaman, gayong iyon ang pangunahing dahilan sa kanilang pagtitiis sa barko?

Kaya naman, ang itinuturo ko sa mga marinong dumadalo ng aking mga seminar ay gamitin ang kanilang pag-uugali sa trabaho na naghahatid ng tagumpay—at ito ay ang pagiging matik sa mga bagay. 

Kung nais mong yumaman o di kaya’y magkaroon ng kapanatagang pang pinansyal, isang dapat na hindi mo kalimutan ay ang magkaroon ng plano kung paano ito mangyayari.  Sa oras na maplano mo ang lahat—tulad ng kung ano ang goals mo, magkano ang kailangan mo upang mangyari ang goals mo, at magkano ang dapat mong itabi para dito—dapat kasunod nito ay aksyon na.  Marami naman sa atin ang talagang may plano, pero bakit sa kabila ng pagpaplano ay wala pa ring nangyayari?  Ang simpleng sagot ay, madalas nawawalan tayo ng disiplinang gawin ang mga importanteng bagay upang mangyari ang plano. 

Madalas, nasisimulan naman talaga ang plano, ang nagiging problema ay ang tuluy-tuloy na pagsunod sa plano.  Marami sa atin na nagiging challenge ang commitment. 

Ngayon, kung gusto mong maging iba ang taong ito sa’yo kumpara sa mga nagdaang taon, ang isang maaari mong gawing kakaiba ay ang magkaroon ng tamang sistema sa pagtatabi at pagpapalago ng pera.  Ang madalas kong itinuturo sa mga marino ay gawin ang automatic millionaire system.  Paano ito?

Una, alamin mo kung ano nga ba ang mga bagay na gusto mong marating o magawa para sa pagbabarko mo.  Ibig sabihin, gumawa ka ng isang malinaw at kongkretong mga goals. 

Pangalawa, alamin mo kung magkano ba ang halaga ng mga goals na ito.  Makakatulong kung gagamitan mo ito ng time value of money.  Na kung saan kailangan mong alamin kung magkano ang magiging halaga ng pangarap mo sa mga darating na panahon kumpara sa presyo ngayon.

Pangatlo, alamin mo kung magkano ba ang dapat mong itabi sa kada goal na inilatag mo.  Makakatulong kung makikipag usap ka sa isang Financial Planner upang malaman ito ng tama.

Sa oras na nalaman mo na ang lahat ng nabanggit sa itaas, ang kailangan mong gawin ay simulang mag bukas ng mga savings and investments account upang maitabi ang perang kailangang itabi at palaguin ito.

Kadalasan nakakapagsimula ang iba. Ang problema ay ang magtuluy-tuloy.  Kaya naman mas maiging gawin mo itong automatic.  Upang maging automatic ang pag-iinvest mo, maaari kang gumamit ng auto-debit facility ng mga bangko.  Na kung saan ang binuksan mong investment ay pwede mong i-enroll sa online banking at gamitin ang kanilang auto-payment facility.  Maaari ka ring pumirma ng auto debit sa nag-alok sa’yo ng investment.  Sa mga ilang investment houses, pinapayagan din nila ang pag-gamit ng credit card, kaya pwede kang pumirma ng auto credit payment. 

Sa oras na maaprubahan ang pinili mong auto payment, auto credit o di kaya auto debit, ang tanging kailangan mo na lang gawin ay pondohan ang iyong bank account.

Ang kagandahan sa ganitong sistema ay hindi mo na pag-iisipan pa kung mag-iinvest ka ba ngayong buwan, dahil ‘’matik’’  na sya. 

Kung sawa ka na sa pag-iisip kung saan napupunta ang iyong pinaghirapan at madalas pinag-aawayan nyo ng misis mo kung paano naubos ang pera, ito na ang pagkakataon mo upang gawan ng tamang sistema ang perang pinaghirapan mo.

Gawin mong matik ang pag-iinvest, sigurado ilang taon mula ngayon pasasalamatan mo ang iyong sarili dahil pinilit mong makapag-ipon kada buwan ng iyong paghihirap.

Christopher Cervantes
CIS, CSR, RFP

Christopher G. Cervantes, is a registered financial planner, a certified investment solicitor, and Certified Securities Representative.  He is also the author of the book Financial Planning for the Fast Changing World and The Seed Money.  Aside from being a financial planner he was also an active seafarer for 17 years with a position of Chief Officer on board oil and chemical tankers.   It is his mission to help his fellow seafarers and OFWs to attain financial freedom through sound financial education.  For any questions email him at: [email protected]   You can also find him on www.facebook.com/FinancialPlanningfortheFastChangingWorld and www.cardinalbuoy.com