Sa layunin ng Maritime Industry Authority (MARINA) na mas mapabilis at mapadali ang proseso nang pagkuha ng mga kakailanganing dokumento ng mga Pilipinong marino, pati na nga ang COC/COE issuance and renewal ay online na.

Ang Certificate of Competency (COC) and Certificate of Endorsement (COE) ay hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na isa ito sa importanteng dokumento ng marino, particular na sa mga Master Mariner, Chief Engineer, Chief Mate, Officer-in-charge for Navigational Watch (OIC-NW), Officer-in-charge for Engineering Watch (OIC-EW), at Second Engineer.

Kung ang aplikante ay matagumpay na natapos ang mga itinakdang requirements ng STCW Convention, ang tungkulin ng MARINA ay ang mag issue ng COC and COE ng mga ito.

Ngunit kabaro, anu-ano nga ba ang mga hakbang sa MARINA COC/COE Issuance? Narito ang mga sumusunod:

STEP 1:

Mag tungo o i-search ang “MARINA-MISMO” sa iyong web browser katulad ng Google Chrome, Internet Explorer, Safari at marami pang iba. At i-click ang “SIGN IN” button upang makapaglog-in sa iyong MISMO Account.

STEP 2:

Punan ang mga hinihinging impormasyon, katulad ng iyong Email Address at Password. Kasabay din nito, i-click lamang ang “I’M NOT A ROBOT” button para makapag-patuloy sa iyong pagla-Log in.

STEP 3:

Matapos makapag-Log in sa iyong personal MISMO account, makikita ang “SELECT TRANSACTIONS” button sa iyong screen at ito lamang ay iyong pindutin.

STEP 4:

Matapos pindutin ang “SELECT TRANSACTIONS” button, lalabas ang iba’t-ibang tabs katulad ng SIRB, EXAMINATION, MARINA IDENTIFICATION CARD (ID) AT CERTIFICATION. Iyo lamang i-click ang “CERTIFICATION” tab.

STEP 5:

I-click lamang ang “ISSUANCE” button, at mamili kung anong class ang iyong aapplyan at kung anong capacity ang angkop sa iyong hinihinging COC/COE.

STEP 6:

Upang mag patuloy ang iyong aplikasyon, i-click lamang ang “I HEREBY DECLARE THAT MY PROFILE AND SERVICE RECORDS IS UPDATED” button, pati na rin ang “PROCEED” button.

STEP 7:

Makalipas ang ilang steps for COC/COE application, susunod naman ang pagsu-sumite o ang pag a-upload ng iyong mga kakailanganing dokumento o requirements.

Sa pag upload ng iyong mga requirements, pindutin lamang ang “ADD ATTACHMENT” button.

STEP 8:

Matapos maibigay lahat ng iyong requirements, i-click lamang ang “SUBMIT” button, at ito ay dadaan sa proseso ng evaluation mula sa ahensya.

STEP 9:

Ikaw ay makaka-tanggap ng mensahe mula sa ahensya thru SMS o text message, indikasyon kung ang iyong aplikasyon ay na-aprubahan o kung ikaw ay may kailangang i-resubmit.

STEP 10:

Kung ito ay aprubado na, dumako lamang sa iyong “APPLICATION” section. I-click lamang ang “FOR APPOINTMENT” button upang makapag-set ng appointment sa ahensya, gayundin ang makapili ng iyong preferred date and time.

STEP 11:

I-cick lamang ang “PROCEED” button upang magpatuloy ang iyong transaction.

STEP 12:

Matapos ang ilang hakbang, ika’y muling makaka-tanggap ng mensahe mula sa ahensya, kung saan ito’y naglalaman ng code o reference number na maaari mong ipakita kapag ika’y magbabayad sa mga accredited and authorized partners ng ahensya, katulad na lamang ng Bayad Center, 7/11, LBC at marami pang iba.

STEP 13:

Maaaring mag tungo lamang sa iyong preferred MARINA branch sa araw at oras na iyong napili.

Kabaro, huwag din kalilimutang dalhin ang iyong mga orihinal na dokumento para sa final evaluation kung ang iyong online application ay successfully approved and evaluated na.

Share this post