Sa layunin ng Maritime Industry Authority o MARINA na mas mapadali at mapagaan ang proseso ng ating mga Pilipinong marino sa kanilang mga transactions, kanila na ring isinasagawa ang pag mo-modernize ng pagkuha ng Certificate of Proficiency o mas kilala sa tawag na COP.

Ang COP ay maituturing na isa sa pinaka-importanteng dokumento ng isang mandaragat. Ang sertipikong ito ay alinsunod sa International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW) na binago noong 2010.

Paano nga ba mag set ng COP appointments sa iyong MISMO account, narito ang mga sumusunod na hakbang:

STEP 1:

Mag tungo o i-search ang “SIGN IN-MARINA-MISMO” sa iyong mga web browser katulad ng Google Chrome, Internet Explorer, Safari at marami pang iba.

STEP 2:

Mag LOG-IN sa iyong personal MISMO Account gamit ang iyong computer, smartphone, tablet o iPad na mayroong Internet connection.

STEP 3:

I-click lamang ang “SELECT TRANSACTIONS” button.

STEP 4:

Pindutin ang “CERTIFICATION” button na makikita sa kanang bahagi ng iyong screen.

STEP 5:

I-click ang “ISSUANCE” para sa bagong COP, gayundin ang “SELECT CLASS” at i-click lamang ang “COP”. Maliban pa dito, pindutin lamang ang “SELECT FUNCTION” kung saan makikita ang iba’t-ibang training classifications.

STEP 6:

Pagkatapos ma-select ang klase ng COP na iyong kukunin, i-click lamang ang “I HEREBY DECLARE THAT MY PROFILE AND SERVICE RECORDS IS UPDATED” button at gayundin ang “PROCEED” button.

STEP 7:

Upang ma-kumpleto ang iyong COP transaction, tignan sa babang bahagi ng iyong screen ang “REQUIREMENTS” section, kung saan makikita ang mga kakailanganing i-upload sa iyong MISMO account.

STEP 8:

Kung ang lahat ng hinihinging requirements ay iyo ng naibigay, ang mga ito’y magiging kulay berde o green. At dito, ikaw ay maaari ng mag proceed sa susunod na hakbang sa pagkuha ng iyong COP, basta’t i-click lamang ang “SUBMIT” button.

STEP 9:

Kung ang iyong COP online application ay na-aprubahan, ikaw ay makakatanggap ng mensahe thru SMS o text message mula sa MARINA.

STEP 10:

Kung ikaw kabaro ay nakatanggap ng confirmation o approval message mula sa ahensya, ikaw ay muling mag “LOG-IN” sa iyong MISMO account.

STEP 11:

Kung ikaw ay nakapag-Log-in na sa iyong MISMO account, dumako lamang sa iyong “APPLICATION” section.

STEP 12:

Pindutin lamang ang “FOR APPOINTMENT” button, upang ikaw ay makapili kung saan ang iyong preferred MARINA branch, gayundin ang petsa at oras ng iyong appointment.

STEP 13:

Matapos mong mamili, i-click lamang ang “PROCEED” button, kung saan may lalabas na “APPOINTMENT SET SUCCESSFULLY!”

STEP 14:

Pagkatapos makapag-set ng appointment, ang susunod namang hakbang ay i-click lamang ang “PROCEED TO PAYMENT” kung saan ikaw ay maaaring magbayad sa mga accredited and authorized partners ng MARINA.

STEP 15:

Pindutin lamang ang “PROCEED” at “CONFIRM” buttons upang mag tuloy-tuloy ang iyong transaction.

STEP 16:

Matapos ang ilang hakbang, ikaw ay makaka-tanggap ng mensahe mula sa MARINA, kung saan ito ay naglalaman ng code na maaari mong ipakita kapag ika’y magbabayad sa mga accredited and authorized partners ng ahensya.

STEP 17:

Mag tungo lamang sa iyong preferred MARINA branch sa araw at oras na iyong napili, at dalhin ang iyong mga orihinal na dokumento para sa final evaluation.